Utvecklingen i byn

Samtliga hus som var ute till försäljning i Björnhammaren under 2018 såldes under samma sommar och höst. Husen nyttjas idag både som fritids- och permanentboenden året runt.

Vi hälsar alla nya invånare hjärtligt välkomna till Björnhammaren. Tillsammans ska vår förening skapa en aktivitetsfylld och levande landsbygd.

Sjökrogen Björnhaket växer fram...

"Föreningen disponerar en passande fastighet för ändamålet som ligger ca 10 meter från sjön. Med en stor uteplats 
kommer gästerna att bjudas på vacker utsikt och ljud från forsen. Här kommer man förutom god mat och dryck även få en upplevelse".


/ Roland Johansson, nybliven husägare och föreningsmedlem

Ny väg till Björnhammaren

Byggstart för mötesfri väg mellan Svennevad - Kvarntorpskorset

Nybyggnationen av den mötesfria vägen mellan Svennevad och Kvarntorpskorset har startat. Detta innebär att den sämsta delen av vägen mellan Örebro och Björnhammaren som består av 50 och 70 sträckor kommer att ersättas med mötefri 100-väg. Byggnationen beräknas vara klar hösten 2019 och endast 2 år senare dvs 2021 skall även anslutande sträcka mellan kvarntorpskorset och almbro bli mötesfri väg.


Bilden tillhör Trafikverket

"Det här kommer innebära ett bekvämt pendlingsavstånd mellan Björnhammaren och Örebro" 

/ Carl- Fredric Wadsten, nybliven husägare i Björnhammar.

Björnhammarens Historia

Björnhammaren växte fram runt den verksamhet som Gryts Bruk bedrev på orten med anor från 1700-talet. Här har det funnits både glasbruk och spiktillverkning som sysselsatt hundratals personer.  Minskade arbetstillfällen ledde dock till en avbefolkning under senare delen av 1900 talet. Idag bedrivs ett logistikcenter i den tidigare spikfabriken och bostäderna har börjat säljas ut som fritidshus och åretruntboenden. Med insatser från föreningsliv, storslagen natur och förbättrad infrastruktur kommer Björnhammaren få nytt liv och en spännande framtid.