Medlemsskap i Björnhammarens Byförening erbjuds till samtliga fastighetsägare i byn där vi gemensamt arbetar för att underhålla och vidareutveckla byn.

Föreningen äger och förvaltar sedan 2019 även det missionshus som återfinns på Kapellvägen.

Kontakta föreningen på byforening@bjornhammaren.se om du har några frågor.